Преустановяване на присъствения учебен процес в област Ямбол

Със заповед № РД-01-20/ 30.01.2024 г. на директора на РЗИ-Ямбол са въведени временни противоепидемични мерки на територията на област Ямбол. За периода от 01.02.2024 г. до 06.02.2024 г. включително се преустановява присъствения учебен процес и провеждането на извънкласни занимания, както и организирани дейности с ученици.