ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ

Нормативно основание:

Закона за общинската собственост – чл.47

Наредба №11/2024 на ОбС Елхово за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища – чл.18, ал.1, т.2

Необходими документи:

Такса:  5,00 лв.

Срок за изпълнение: по Наредба № 11 за реда за управление и разпореждане с общинските жилища