ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Уважаеми лекари, стоматолози, медицински сестри, акушери, лаборанти, специалисти и работещи в системата на здравеопазването, приемете моите, и на всички жители на Община Елхово, най-сърдечни поздравления и искрени благопожелания към всички Вас, по случай Световния ден на здравето и Професионалния празник на здравния работник – 7 април.

Използвам повода, обединяващ на този ден работещите в сферата на здравеопазването, за да изразя нашата признателност към всички Вас, призвани да се грижите за най-ценното богатство – здравето, за труда Ви, Вашата посветеност, всеотдайност и грижа, за надеждата, която дарявате! Вие сте хората, които сте винаги на първа линия, хората, които неуморно и безстрашно се изправят срещу ежедневните предизвикателства.

В духа на днешния светъл празник, Ви желая сили и вяра, с които да посрещате предизвикателствата на всеки следващ ден, и благодарност на пациентите Ви. Следвайте пътя на тази благородна професия с гордост и удовлетвореност, с онази човешка топлина и стремеж към подкрепа на хората!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

                                                                                          С уважение,                                                                ПЕТЪР ГЕНДОВ                                                                               Кмет на Община Елхово