Награди за медицински специалисти и здравни работници по повод световния ден на здравето

По повод предстоящия Световен ден на здравето и професионалния празник на здравния работник 7 април, кметът на Община Елхово г-н Петър Гендов връчи днес грамоти и плакети на медицински специалисти, работещи в сферата на здравеопазването в общината. Наградите се връчват за значителен принос и заслуги в областта на здравеопазването.  „Няма по-съществен проблем за обществото от здравето и вие сте най-важните хора за нас“, каза г-н Гендов. Той връчи лично грамотите на специалистите, а след това проведе неофициален разговор с тях по различни теми. Наградени са:

Д-р Светлана Илина;
Д-р Даниела Габрова;
Д-р Ангел Карамитрев;
Д-р Замова – Есенкова;
Даниела Кирова – лаборант;
Валентин Вълев – фелдшер;
Димитринка Кирязова – медицинска сестра;
Калинка Добрева – медицинска сестра;
Георги Гаджев – шофьор на санитарен автомобил.

Наградените са дългогодишни служители в общинското здравеопазване. През годините те са показали способност за адаптивност и работа в екип. Проявяват лична професионална отговорност, спазват трудовата дисциплина и са лоялни  в действията си към пациентите.  Към настоящия момент в сферата на здравеопазването в Елхово  освен в МБАЛ „Св. Иван Рилски“, МЦ № 1 и ФСМП медицински специалисти  работят и в  детските ясли, целодневните детски градини, училищата, социалните услуги за деца и възрастни и лицата с увреждания.