Започна реконструкция на водопровод по ул. „Морава“ в Елхово

Община Елхово и ВиК- Ямбол започнаха строително – монтажните дейности на обект „Реконструкция на водопровод по ул. „Морава“ в Елхово.

Подмяна на съществуващ водопровод ще се извърши  по ул. „Морава“  – от ул. „Стара планина“ до ул. „Камчия“ и ул. „Булаир“  и от „Морава“ до ул. „Царибродска“.

Финансирането на строително – монтажните дейности е почти изцяло на ВиК Ямбол. 753 – метровият етернитов водопровод ще бъде подменен с полиетиленови тръби, висока плътност, ф200 и ф300 – три водопроводни клона. Едновременно с подмяната на силно амторизирания участък ще бъдат подменени и всички шест сградни водопроводни отклонения. Полагането на новия тръбопровод се извършва по безтраншейна /безизкопна/ технология на прокопаване на трасето им чрез т. нар. управляемо директно пробиване на почвения слой, а там където не е възможно изкопът ще бъде траншеен.

ВиК Ямбол е изпълнител на ремонтните дейности, а Община Елхово осъществява проектиране, надзор и съгласувателни процедури до въвеждането на обекта в експлоатация. Очаква се финализирането на дейностите и въвеждането в експлоатация да стане в срок един месец.

Ефектът от подмяната на тази част от остарелия етернитов водопровод, която е в лошо експлоатационно състояние ще подобри значително неговата работа и ще спомогне за решаване на проблема с честата аварийност и загубите на вода.

Към момента не се налага промяна на организацията на движение и затваряне на улици.