Община Елхово подписа договор за изграждане на нова сграда „Дом за стари хора“

Кметът на Община Елхово г-н Петър Гендов подписа договор за финансиране по Инвестиция „Модернизиране на дългосрочната грижа“ към Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“. Сумата, която е отпусната е в размер на 1 373 795лв., а срокът на изпълнение е 24 месеца.

Предстои изграждане на изцяло нова материална база „Дом за стари хора“ на територията на град Елхово, която ще бъде ситуирана на ул. „Чаталджа“.

 Настоящата сграда на дома за стари хора, с капацитет 16 места, е в село Чернозем и не е икономически целесъобразно да се реформира. Най – големият недостатък е, че тя се намира далеч от града. Потребителите нямат достъп до развлечения, тъй като се намират на 14 км от Елхово, а селото е обезлюдено. Болницата и медицинския център се намират в града, няма хранителен магазин, няма заведения, аптека и други от първа необходимост. За всички покупки и снабдяване с лекарства потребителите разчитат на персонала. Нямат възможност за посещение на пенсионерски клубове или други културни дейности, тъй като няма налични на територията на селото, най – близките с в града. Материалната база и дворното пространство не са пригодени за хора с увреждания, тъй като спалните помещение се намират на втория етаж, няма и наличен асансьор за хора с увреждания.

Целта на проектното предложение е съществуващата социална услуга „Дом за стари хора“ на територията на Община Елхово да се приведе в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора  в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата определени в Наредбата за качеството на социалната услуга.

Изграждането на новия Дом за възрастни хора ще осигури по-добри условия за качествен, независим и спокоен начин на живот за старите хора, съобразен с индивидуалните им нужди.