Улица „Белград“ в Елхово ще има нови тротоари

В ход е изграждането на нови тротоари по ул. „Белград“  в участъка от ул. „Трети март“ до ул. „Търговска“. Целта на Община Елхово е да се преустанови процеса на разрушаването на тротоарната настилка и да се гарантира равността и отводняването им от повърхностни води. Финансирането е с целеви средства от капиталовата програма  на общината и възлиза на почти 200 000 лева, а изпълнител е фирма ДЗЗД „Елхово 2023“.

Досегашното състояние на тротоарите бе с пропаднали и изронени бордюри, плочките силно компрометирани и разрушени.

Дейностите по ремонта предвиждат изграждане на нови бетонови бордюри двустранно, като за да се осигури достъпна среда, в кръстовищата ще бъдат понижени. Там, където е необходимо – около зелените площи,  ще се поставят градински бордюри. Ще бъдат поставени нови бетонови елементи – унипаваж, тактилни плочи. Съществуващата паважна настилка по уличното платно, която заради демонтажа на старите тротоари ще бъде частично развалена, ще се възстанови след края на строителните дейности.

Новоизградената тротоарна настилка ще обезопаси и подобри условията на придвижване на пешеходците в района. След края на ремонтите дейности  ще можем да се похвалим с още една територия от града, която става част от обновената градска среда в Елхово.