Поздравителен адрес

Уважаеми госпожи и господа съдии, адвокати, прокурори, следователи, нотариуси, и всички, които се занимавате научно или практически с право, за мен е удоволствие да Ви поздравя с професионалния празник 16 април – Денят на конституцията и юриста.

Изграждането на всяко едно демократично общество е ставало благодарение на правото и спазването на законите. В това отношение Вие сте призвани да отстоявате интересите на българските граждани и равенството на всички пред закона. Юридическата общност е тази, която изпълнява важна роля при утвърждаването на страната ни като част от модерна Европа. Бъдете все така упорити в тази Ваша мисия.

Пожелавам Ви здраве и много професионални успехи!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!