Община Елхово продължава с ремонтните дейности по водопроводната мрежа

Продължават дейностите по ремонт на обекти от капиталовата програма на община Елхово за тази година. В момента се подменя част от водопроводната мрежа по ул. „Бистрица“,  от ул. „Победа“ до ул. „Дунав“. Средствата за водопроводните дейности са осигурени от капиталовата програма на община Елхово и са в размер на 109 860 лв. с ДДС. Изпълнител на проекта е фирма „СВОИ – 200“ ООД град Ямбол.

Новопроектираният водопровод по ул. „Бистрица“ е предвиден да се изпълни с полиетиленови тръби, висока плътност, с диаметър ф90 мм. Дължината на водопровода е 211 м, като за изпълнение са  предвидени и 27 броя сградни водопроводни отклонения с тръби ф32 към имотите.

Полагането на тръбите се изпълнява по безтраншейна /безизкопна/ технология. С този метод на изпълнение се осъществява по – малко разкопаване на пътната настилка, което е предпоставка за по – бързо и по – качествено възстановяване на улицата. След като е подменен водопровода ще могат да се ремонтират и уличните настилки, когато има готовност за това.

Външните водопроводи в града са с дължина 106 км, вътрешната водоразпределителна мрежа е приблизително 38 км и осигурява включванията на 2505 броя сградни отклонения. Общата дължина на подменената мрежа за периода 1995 – 2023 е около 31 км. Всички съществуващи водопроводи, които са с полиетиленови тръби са в много добро експлоатационно състояние.