Ясни са директорите на ДГ „Надежда“ и ЦПЛР – ОДК Елхово

След проведения последен етап на конкурса за директори, на 16 април 2024 г, вече са ясни и резултатите.

След събеседване с кандидатите, което включва и решаване на казуси,  защита на концепция за стратегическо  управление  и с общ резултат от 93 точки за директор на ДГ „Надежда“ е избрана Мария Куртева. Останалите кандидати Станка Хаджиева и Детелина Михова, класирани на второ и трето място, са съответно с 82 и 60 точки .

Кандидат за длъжността директор на ЦПЛР – ОДК Елхово бе само Нивелина Василева, която с общ резултат от 82 точки е утвърдена за позицията.

В комисията, оценяваща претендентите, бяха представители на Община Елхово, РУО Ямбол и Обществените съвети.

И двете избрани кандидатки са дългогодишни учители – в ОУ „Св. П. Хилендарски“ и ДГ „Надежда“. Те ще имат нелеката задача да планират, организират, координират, контролират, ръководят и отговарят за  цялостната дейност на заведенията, вкл. административно-управленската дейност, както и  финансовата дейност, в съответствие с предоставените им правомощия.