Община Елхово извършва почистване на дерета и общински пътища

Наред с нерегламентираните сметища Община Елхово започна поетапно почистване и на дерета, намиращи се в обхвата на орбанизираната територия на населените места  – Бояново и Пчела, по линия за предотвратяване възникването на дейности свързани с бедствия и аварии.  

Напълно почистено и обработено вече  е дерето в село Пчела.  В момента специализирана техника и екипи от хора почистват в село Бояново. Отстранени са  избуялата тревиста, храстовидна и дървесна растителност, земни маси и  наноси. Целта е подобряване на проводимостта на тези участъци, както и предотвратяване на големи количества вода да се изливат към улиците и имотите на хората живеещи в близост.   

Провеждат се и мероприятия по почистването на банкети и канавки, намиращи се в близост до пътното платно,  от четвъртокласните общински пътища   в населените места на Община Елхово.  Това са участъците от с. Добрич до с. Попово, в обхвата на землището на с. Добрич; целия участък на пътя до с. Славейково и от с. Маломирово до с. Чернозем. Това се прави с цел осигуряване безопасността  на използване на общинските пътища.