Промяна в графика за извършване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване във връзка с предстоящите великденски празници

     Общинска администрация уведомява, че във връзка с предстоящите празници, графика за извършване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на град Елхово ще се измени по следния начин:

07.05.2024г.(вторник ) ще се извозват отпадъците от  улиците : “Ангел Вълев“;„Сан Стефано“ ,„Обединение“ „Белград“; „Славянска“; „Дунав“; „Бистрица“;„Янчо Бакалов“;“Ангел Михов“; „Рила“;„Лом“; Индустриална зона;„Търговска“; “Ал.Стамболийски“; “Преспа“; „Кирил и Методий“;  “П.Р.Славейков“; „Д.К.Атанасов“; „Ангел Кънчев“;  „Балабанска“; „Цар Асен“; „Пирот“; „пл.Христо Ботев“