Приключиха дейностите по почистване на дерето в село Бояново

Акцията и дейностите по почистване на дерето в село Бояново приключиха.

Само до преди дни мястото беше затънало в буйна растителност, а днес разликата е осезаема. Премахнати са растителни отпадъци, наноси и паразитна растителност. 

Целта на Община Елхово е да бъде минимализиран рискът от наводнения чрез осигуряване на нормална проходимост на високи води при интензивни валежи, опазване на живота и здравето и собствеността на жителите от една страна, и от друга предотвратяване на сериозно увреждане на общинската инфраструктура – пътища, мостове и други.