8. ИЗДАВАНЕ НА ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ И ДР. ОТ ЗЕМИ, ГОРИ, ВОДИ И ВОДНИ ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Необходими документи :

  • Заявление по образец
  • Копие от съдебно решение за регистрация на фирмата / за юридически лица/
  • копие от Булстат /за юридически лица/

Такса:  На основание чл. 24, ал. 2 от Закона за лечебните растения.

Срок за изпълнение: 5 дни

 

Заявление