Дейностите по реконструкцията на водопровод по ул. „Морава“ в Елхово са към своя край

Строително – монтажните дейности на обект „Реконструкция на водопровод по ул. „Морава“ в Елхово, които  Община Елхово и ВиК- Ямбол започнаха преди месец са към своя край. Предстои въвеждане на обекта в експлоатация.

Извършена е подмяна на съществуващ водопровод  по ул. „Морава“  – от ул. „Стара планина“ до ул. „Камчия“ и ул. „Булаир“  и от „Морава“ до ул. „Царибродска“.

Финансирането на строително – монтажните дейности е почти изцяло на ВиК Ямбол. 753 – метровият етернитов водопровод е подменен с полиетиленови тръби, висока плътност, ф200 и ф300 – три водопроводни клона. Едновременно с подмяната на силно амортизирания участък са обновени и всички шест сградни водопроводни отклонения. Полагането на новия тръбопровод  е извършено по безтраншейна /безизкопна/ технология на прокопаване на трасето им чрез т. нар. управляемо директно пробиване на почвения слой.

ВиК Ямбол е изпълнител на ремонтните дейности, а Община Елхово осъществи  проектиране, надзор и съгласувателни процедури до въвеждането на обекта в експлоатация.

Ефектът от подмяната на тази част от остарелия етернитов водопровод, която бе в лошо експлоатационно състояние ще подобри значително неговата работа и ще спомогне за решаване на проблема с честата аварийност и загубите на вода.