Нов автомобил за социалния патронаж в Елхово

Община Елхово е одобрена за финансиране и сключване на договор с Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика, по целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“ за закупуване на нов автомобил.  Одобреното финансиране е в размер на 34 616 лв, а останалата сума ще се осигури от местния бюджет, с решение на ОбС Елхово. 

Целта е осигуряване на транспорт, необходим за съвременното и качествено предоставяне на услугите „Домашен социален патронаж“ и „Топъл обяд“, разширяване на обхвата им, модернизиране на автопарка и подобряване условията на труд на персонала. С новият автомобил, който ще бъде закупен, ще се предоставя по – качествена услуга на потребителите.

Към момента социалната услуга обслужва над 200 възрастни / при капацитет 180/ , самотно живеещи и хора с увреждания в общината. Колата ще се ползва и по програма  „Топъл обяд“ за 50 лица, които са трудноподвижни, лежащоболни или живеят в отдалечени места и не могат лично да получават храната.  Дейността на „Домашен социален патронаж“ в нашата община се разширява като вече включва в обхвата си и с. Добрич.