4. ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА НАСОЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНИ МАСИ /ЧЛ. 19 ЗУО/

Необходими документи :

  • Заявление свободен текст

Такса :  няма

Срок за изпълнение: 6 дни