1. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ, СТРОИТЕЛНИ И ЗЕМНИ МАСИ

Необходими документи:

  • Заявление по образец
  • Протокол за откриване на строителна площадка

Такса:  2.00 лв./ куб.м

Срок за изпълнение: 6 дни

 

Заявление