Фолклорен фестивал „Тунджа пее и танцува 2024“ – втори фестивален ден