Община Елхово продължава с дейности по почистване на града и населените места

Община Елхово организира и осъществи серия от кампании за почистването на града и населените места в общината.

Продължава санитарното почистване на различни зони в града от обрасла дървесна и храстова растителност. Извършва се косене и се отстранява избуяла растителност и такава, която е надвиснала над пътното платно и създава предпоставки за ПТП поради стесняване на габарита му. Където е необходимо са премахнати изгнили, опасни или болни дървета. Почистените пространства обхващат градския парк, стадиона, изходът за град Ямбол, ул. „Александър Стамболийски“ /района около бившия завод Елпром/.

Общината има задължения към почистването на обществените места, но гражданите също имат задължение да използват предназначените за отпадъци места!

За изхвърляне на отпадъци на нерегламентираните за това места ще бъдат налагани санкции.

Преди и след почистването на градския парк и стадиона

Преди и след почистването на вход-изход към гр. Ямбол

Преди и след почистването на района около Туна /бившия завод Елпром/

Преди и след почистването на вход-изход към с. Изгрев