Приключват дейностите по изграждане на паркинг в Елхово

На финала са дейностите по извършване на строително – монтажните работи по изграждане на паркинг, намиращ се  в непосредствена близост до РДГП Елхово.

Положени са вече два пласта асфалтова настилка, изградени са бордюри отделящи имота от обхвата на улиците, осъществени са и дейностите по  отводняване на паркинга –  чрез изграждане на дъждоприемни съоръжения. Предстои полагане на хоризонтална маркировка, вертикална сигнализация и районно осветление с LED осветителни тела.  Пространството се използва оптимално и  са предвидени  максимален брой места за паркиране на автомобили.

С реализирането на този обект Община Елхово подпомага решаването на проблема с паркирането на нарастващия брой автомобили в града.