ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ-ЯМБОЛ В ГР. ЕЛХОВО

Областен информационен център – Ямбол ще проведе изнесена приемна за всички потенциални бенефициенти и за широката общественост от община Елхово на тема: „Актуални и предстоящи процедури по програмите, финансирани от ЕФСУ”. Ще бъдат предоставени рекламни и информационни материали.

Приемната  ще бъде разположена на 12.06.2023 г. (сряда), от 10:00 до 12.00 часа на площада пред община Елхово.

 

За допълнителна информация:

Областен информационен център – Ямбол

Тел. 046/62 01 89

e-mail: oic.yambol@gmail.com