СЪОБЩЕНИЕ

Окончателните списъци с одобрените преброители и контрольори, ще бъдат обявени на информационните табла на община Елхово и Териториално статистическо бюро – Ямбол, не по-рано от 10 януари 2011 година.