Списък на кандидатите след проведения подбор по документи и окончателен подбор по проведена процедура за управленски и оперативен персонал на МИГ

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –ЕЛХОВО”

със седалище град Елхово, ул. “Търговска” No 63                                  

във връзка с подготовка на заявление за кандидатстване по мярка 41 и 431-1 на ПРСР (2007-2013) и на основание чл. 7 ал.3 т.2 на Наредба No 23 от 18.12.2009 г на МЗХ

 

обявява

Списък на кандидатите след проведения подбор по документи и окончателен подбор по проведена  процедура за  управленски и оперативен  персонал  на МИГ

За Изпълнителен директор с Референтен No ИД -1 

  1. Иван Стоянов Иванов

За Експерт по прилагане на Стратегия за местно развитие с Референтен No ЕПС -1   

  1. Георги Илиев Митев

За Счетоводител с Референтен No С -1         

  1. Радка Георгиева Петрова

За Технически асистент с Референтен No ТА-1    

  1. Милена Атанасова Гендова