З А П О В Е Д РД – 188/ 08.04.2009г.

ОТНОСНО:  Образуването на избирателни секции на територията на Община Елхово за произвеждане на избори за избиране на членове на Европейски парламент от РБългария на 07.06.2009 год., тяхната номерация и адрес,определяне местата за гласуване и местата за обявяване на избирателните списъци.

 

       На основание чл.45 ал.2 и ал.3,чл.32 ал.1 и ал.2 от  Закона за избиране на членове на Европейски парламент от Р България.

                                            

                                        З А П О В Я Д В А М:

 

            1.Образувам на територията на  ОБЩИНА ЕЛХОВО  34 избирателни секции и утвърждавам тяхната номерация и адрес, както следва:  

                                 1.гр.Елхово           – 15 избирателни секции            

                           2. в една секция:

                                 а/ кметство Маломирово със с.Славейково    

                                 б/ кметство  Мелница със  с.М. Кирилово                         

                            3.в останилите населени места в общината по една избирателна секция.

 

           Гр.ЕЛХОВО       от    310700001     до   310700015

 

                310700001 СЕКЦИЯ                ЧИТАЛИЩЕ “ РАЗВИТИЕ”

          УЛ.” Г. С. РАКОВСКИ “ номер 28

            ул.” ТРЕТИ МАРТ ”                                           – от номер 1 до номер 25 и от номер 4 до номер 10

ул.” ТУНДЖА ”                               – от номер 1 до номер 43 а

ул.” ВАСИЛ ЛЕВСКИ ”                – от номер 1 до номер 19 и от номер 2 до номер 20

ул.” ПИРИН ”                                                  – от номер 1 до номер 7 и от номер2 до номер 10

ул.” ПОБЕДА ”                                               – от номер 1 до номер 41 и от номер 2 до номер 46

ул.” СТ.КАРАДЖА ”                       – от номер 1 до номер 27 и от номер 2а до номер 28

ул.” ТЪРГОВСКА ”                                      – от номер 1 до номер 47 и  номер 8

ул.” Л.КАРАВЕЛОВ ”                 – от номер 19 до номер 37 и от номер10 до номер24

пл.” ХРИСТО БОТЕВ  ”               – от номер 3 до номер 7 и от номер 2 до номер 6

ул.” Г.С.РАКОВСКИ ”                     – от номер 1 до номер 19

ул.”ИНДЖЕ ВОЙВОДА ”               – от номер 1 до номер 13 и от номер 2 до номер 4

ул.” ЦАР СИМЕОН ”                    – от номер 2 до номер 8

ул.” БЯЛ ГРАД ”                                          – от номер 1 до номер 19

ул.” СЛАВЯНСКА ”                                     – от номер 1 до номер 19 и от номер 8 до номер 12

 

310700002 СЕКЦИЯ  КЛУБ НА ПЛ. “ ХРИСТО БОТЕВ “ номер 4 

ул.” ПОП БОГОМИЛ ”                    – от номер 1 до номер 15 и от номер 2 до номер 20

            ул.” САКАР ПЛАНИНА ”              – от номер 1 до номер 7 и от номер 2 до номер 14

ул.” БАЛАБАНСКА ”                  – от номер 1 до номер 17 и от номер 2 до номер 14

            ул.” ЦАР АСЕН ”                             – от номер 1 до номер 31 и от номер 2 до номер 44

ул.” ХАН КРУМ ”                                    – от номер 1 до номер 19 и от номер 2 до номер 18

ул.” ТУНДЖА ”                           – от номер 45 до номер 49

ул.”ЯНИЦА ”                                            –  номер 1 вх. А  Б  В  и номер 2  вх. А  Б  В

ул.” АН.КЪНЧЕВ ”                          – от номер 1 до номер 17 а

ул.” ПИРОТ ”                                             – от номер 1 до номер 5 и от номер 4 до номер 30

ул.” ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ ”           – от номер 1а до номер 9а и от номер 2 до номер 4

ул.” ИВАЙЛО ”                             – от номер 1 до номер 5 и от номер 2 до номер 12

ул.” Ж.ПЕТКОВ ”                                      – от номер 1 до  номер  13 и от номер 2 до номер 14

ул.” ТЪРГОВСКА ”                                  –  номер 4 вх. А  Б  В

пл.” ХР.БОТЕВ ”                                        – от номер 10 вх А Б В  и номер 11

ул.” РОДОПИ ”                              – от номер 2 до номер 12

ул.” Г.С.РАКОВСКИ ”                  – от номер 2 до номер 26 вх. В

ул.” Л.КАРАВЕЛОВ ”                  – от номер 1 до номер 17 и от номер 2 до номер 8

ул.” Г.БАХЧЕВАНОВ “                    – от номер 1 до номер 17 и от номер 2 до номер 20

ул.” П.Д.ПЕТКОВ ”                                    – от номер 1 до номер 15 и от номер 2 до номер 20

 

310700003 СЕКЦИЯ                    ЧИТАЛИЩЕ  “РАЗВИТИЕ”

УЛ. “ Г.С.РАКОВСКИ “ номер 28

            ул.” ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ ”            – от номер 11 до номер 17 и от номер 6 до номер 20

ул.” ЦАР САМУИЛ ”                   – от номер 1 до номер 19 и от номер 2 до номер 16

ул.” Ж.ПЕТКОВ ”                                      – от номер 15 до номер 41 и от номер 16 до номер44

ул.” АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ ”        – от номер 1 до номер 43

ул.” ИНДЖЕ ВОЙВОДА ”                          – от номер 6 до номер 14 а

ул.” РОДОПИ ”                              – от номер 1 до номер 7

ул.” Г.ПОПОВ ”                        – от номер 2 до номер 20

ул.” ЦАР СИМЕОН ”                    – от номер 13 до номер 19 и от номер18 до номер32

ул.” ПИРОТ  ”                             – от номер 11 до номер 37

ул.” 13-ТИ МАРТ ”                                       – от номер 1 до номер 19 и от номер 2  вх.А Б В

ул.” АН.КЪНЧЕВ ”                                    – от номер 19 до номер 53 и от номер 2 до номер 28

ул.” ИВАН ТЕНЕВ ”                                -от номер 1 до номер 17 и от номер 2 до номер 16

ул.” Г.БЕНКОВСКИ ”                   – от номер 1 до номер 13 и от номер 2 до номер 10

ул.” МОМИНА СЪЛЗА ”                           – от номер 1 до номер 9 и от номер 2 до номер 10

ул.” ПАНАГЮРИЩЕ ”                –  от номер 1 до номер 11 и от номер 2 до номер 12

ул.”КАРАКОЛЬО”                            –   от номер 1  до номер 11 и от номер 2 до номер 12

ул “ БЕЛАСИЦА”                              –  от номер 1 до номер 17 и от номер 2 до номер 10

ул.” ПРЕСЛАВ ”                                         –  номер  3

 

    310700004 СЕКЦИЯ   ОУ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”                       ВХОДА КЪМ    УЛ.” АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ “ номер 36

ул.” ЦАР СИМЕОН ”                      – от    номер 1 до номер 9

ул.” ИНДЖЕ ВОЙВОДА ”              – от   номер15  до номер  25

ул.“Г.С.РАКОВСКИ”                        – от номер21 до номер27 и  от номер32  до номер  38

ул.”ПРЕСПА ”                                  – от номер 1 до номер 9 и от номер 2 до номер 12

ул.” АН.КЪНЧЕВ ”                                      – от номер 53до номер 71 и от номер 30 до номер 54

ул.” ПЛИСКА ”                                – от номер 1 до номер 5 и от номер 2 до номер 10

ул.” Х.ДИМИТЪР ”                                    – от номер 25 до номер33а и от номер 8 до номер 60

ул.” Д.К.АТАНАСОВ ”                     – от номер 1 до номер 7 а и от номер 2 до номер 6

ул.” ВАРДАР ”                                    –  отномер 1 до номер 5

ул.” СТРАНДЖА ”                                        – от номер 2 до номер 12

ул.” ИВ.НИКОЛОВ ”                     – от номер 15 до номер 41в и отномер12до номер32

ул.” ЕКЗ.АНТИМ I ”                                     – от номер 1 до номер 7 и от номер 2 до номер 6

ул.” ЕКЗ.ЙОСИФ I ”                                   – от номер 1 до номер 19

ул.” П.Р.СЛАВЕЙКОВ ”                – от номер 1 до номер 21 и от номер 2 до номер 12

ул.” Г.БЕНКОВСКИ ”                    – от номер 15 до номер 25 и от номер12 дономер 20

ул.” ИВАН ВАЗОВ ”                                     – от номер 1 до номер 19 и от номер 2 до номер 14

 

310700005 СЕКЦИЯ КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА НА           УЛ.”ТЪРГОВСКА”   номер  61

ул.” ЦАР КАЛОЯН ”                      – от номер 1 до номер 13

ул.” ТЪРГОВСКА ”                                        – от номер42 до номер 74

ул.” СТРАНДЖА ”                                    – от номер 1 до номер 27 и от номер 14 до номер 22

ул.” Х.ДИМИТЪР ”                                        – от номер 1 до номер 23 и  номер 2вх.А .Б .В

ул.” ВАРДАР ”                           – от номер 7 до номер 19 и от номер 2 до номер 38а

ул.” Ж.ПЕТКОВ ”                                           – от номер 69 до номер 59б

ул.” ИВ.НИКОЛОВ ”                     – от номер 3 до номер 13 и от номер 2 до номер 10

ул.” МАРИЦА ”                             – от номер 52 до номер 54

ул.” ЦАР ИВ.ШИШМАН ”               – от номер 2 до номер 44

 

310700006 СЕКЦИЯ  ОУ “Св.Св.КИРИЛ И МЕТОДИЙ – ВХОДА КЪМ   УЛ.”ЕКЗ. ЙОСИФ ² ”номер 2 –БИВШ МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ЦЕНТЪР

ул.”АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ ”         – от номер 45 до номер 67 и от номер 2 до номер 60

ул.”В.ТЪРНОВО ”                                   – от номер 1 до номер 49 и от номер 2 до номер 68

ул.” СВ.СВ.К.И МЕТОДИЙ ”          – от номер 1 до номер 21 и от номер 2 до номер 22

ул.” ЦАР КАЛОЯН ”                       – от номер 2 до номер 20

ул.” Ж.ПЕТКОВ ”                                     – от номер 43 до номер 57 и от номер 46 дономер72

 

310700007 СЕКЦИЯ  КЛУБ НА  УЛ. “АНГЕЛ  ВЪЛЕВ” номер 56

ул.” ЦАР ИВ.ШИШМАН ”             – от номер 5 до номер 39

ул.” МАРИЦА ”                                – от номер 45 до номер 57 и от номер34 дономер 50а

ул.” ХАН АСПАРУХ ”                – от номер 1 до номер 39 и от номер 2 до номер 32

ул.” ВАРДАР ”                           – от номер 23 до номер 35 и от номер 40 до номер 58б

ул.” ЧАТАЛДЖА ”                          – от номер 1 до номер 5

ул.” М.ВОЙВОДА ”                          – от номер41 до номер47 и от номер36 до номер48 и номер 57

ул.” АН.ВЪЛЕВ ”                                          – от номер 25 до номер 39 и от номер 38 до номер 82

ул.” ОБЕДИНЕНИЕ ”                     – от номер 1 до номер 11

ул.” АСЕН ЗЛАТАРОВ ”                 – от номер 2 до номер 10

ул.” ОТЕЦ П.ХИЛЕНДАРСКИ ”     – от номер 1 до номер15 и от номер2 до номер12

ул.” ЗДРАВЕЦ ”                             – от номер 1 до номер 7

ул.” АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ ”          – от номер114 до номер 140

 

310700008 СЕКЦИЯ   Г. “СВ. КЛ. ОХРИДСКИ “

УЛ. АНГЕЛ ВЪЛЕВномер39

ул.” ТЪРГОВСКА ”                     – от номер 67 до номер137 и от номер76до номер142

ул.” САН СТЕФАНО ”                – от номер 1 до номер 11 и от номер 2 до номер 8

ул.” АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”          – от номер 66 до номер 112

 

310700009 СЕКЦИЯ         ОУ “ ОТЕЦ   П. ХИЛЕНДАРСКИ “/вход                                  

УЛ.” АСЕН ЗЛАТАРОВ “ номер 13

ул.” АС.ЗЛАТАРОВ ”                – от номер 3 до номер 59 и от номер 12 до номер 20

ул.”ОХРИД ”                                           – от номер 3 до номер 55 и от номер 6 до номер 54а

ул.” ОТЕЦ П.ХИЛЕНДАРСКИ”    – от номер 17 до номер 33

ул.” АН.ВЪЛЕВ ”                                        – от номер 43 до номер59

ул.” МАРИЦА ”                       – от номер 23 до номер 41 и от номер 24 до номер 32

ул.” ВАРДАР ”                             – от номер 60 до номер 88

ул.” М.ВОЙВОДА ”                               – от номер 17 до номер 39а и от номер14 до номер 34

ул.” ЧЕРНО МОРЕ                      – от номер 22 до номер 92

ул.” ТЪРГОВСКА ”                      – от номер 139 до номер 149а

ул.” ЧАТАЛДЖА ”                        – от номер 7 до номер 33а

ул.” Д-Р ПИРОГОВ ”                   – от номер 1 до номер 15 и от номер 2 до номер 16

 

   310700010 СЕКЦИЯ ОФИС НА БИЗНЕС ЦЕНТЪР В РОМСКИЯ   КВАРТАЛ  УЛ. “ МОМЧИЛ ВОЙВОДА номер 2 б

ул.” ЧЕРНО МОРЕ ”                  – от номер 35 до номер 75

ул.” ДРАГОМАН ”                      – от номер 1 до номер 11 и от номер 2 до номер 14

ул.” ЛОМ ”                                        – от номер 13 до номер 61 и от номер 20 до номер 50

ул.” КОКИЧЕ ”                     – от номер 3 до номер 7 и от номер 2 до номер 6

ул.” ЦАРИБРОДСКА ”               – от номер 29 до номер 39 и от номер 40 до номер 42

ул.” ТРАКИЯ ”                       – от номер 1 до номер 27 и от номер 2 до номер 36

ул.” ЧАТАЛДЖА ”                      – от номер 35 до номер 67 и от номер 16 до номер 56

ул.” МОРАВА ”                      – от номер 12 до номер 16

ул.” ЛОЗЕНГРАД ”                     – от номер 7 до номер 31 и от номер 8 до номер 46

ул.” БУЛАИР ”                        – от номер 11 до номер 19 и от номер 2 до номер 20

ул.” СРЕДНА ГОРА ”                   – от номер 1 до номер 15 и от номер 2 до номер 16

ул.” ТИМОК ”                         – от номер 2 до номер 12

ул.” СТРУМА ”                       – от номер 1 до номер 7 и от номер 2 до номер 10

ул.” ИСКЪР ”                                      – от номер 1 до номер 9 и от номер 2 до номер 8

ул.” МУРГАШ ”                                   – от номер 1 до номер 15 и  номер51 от номер2 до номер12

ул.” АРДА ”                                       – от номер 3 до номер17 и от номер 2 до номер 10 и номер 30

ул.”СТАРА ПЛАНИНА

 

310700011 СЕКЦИЯ    КЛУБ НА УЛ. “  МАРИЦА   “ номер 14

ул.” МОРАВА ”                  – от номер 6 до номер 10

ул.” М.ВОЙВОДА ”                  – от номер 1 до номер 15 и от номер 2 до номер 12

к-с ” ИЗГРЕВ ”                    – от номер 14 до номер 18 и от номер 15 до номер 17

ул.” МАРИЦА ”                  – от номер 1 до номер 21б и от номер 2 до номер 22а

ул.” ВАРДАР ”                    – от номер 90 до номер 104

 

310700012 СЕКЦИЯ     ОУ“ОТЕЦ  П. ХИЛЕНДАРСКИ “/вход

               УЛ.”ОТЕЦ П. ХИЛЕНДАРСКИ” номер 14

ул.” КАМЧИЯ ”                  – от номер 3 до номер 9

ул.” Г.ВЕЛЕВ ”                    – от номер 1 до номер 3 и от номер 2 до номер 6

ул.” ЦАРИБРОДСКА ”             – от номер 1 до номер 25 и от номер 10 до номер 36б

            ул.” ВИДИН ”                          – от номер 1 до номер 23 и от номер 2 до номер 18

ул.” ЯНТРА ”                                  – от номер 1 до номер 9 и от номер 2 до номер 14 вх. А.Б.В

ул.” ЛОЗЕНГРАД ”                   – от номер 1 до номер 3 и от номер 2 до номер 4

ул.” МОРАВА ”                 – от номер 2 до номер 4а

ул.” ТРЕТИ МАРТ ”                 – от номер 90 до номер 106 и от номер 43 до номер 45

ул.” АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ ” – от номер 142 до номер 182 и номер 161

ул.” ВАРДАР ”                   – от номер 37 до номер 57а и от номер 106 до номер 11

ул.” АН.НИКОВ ”                     – от номер 1 до номер 3 и от номер 2 до номер 6

ул.” ЧЕРНО МОРЕ ”                – от номер 19 до номер 33б

ул.” ВИТОША ”                 – от номер 2 до номер 22 вх. А.Б.В.и  номер 1

 

310700013 СЕКЦИЯ       АВТОГАРА /битова стая/

УЛ.” ТРЕТИ МАРТ “ номер 31

ул.” ЦАРИБРОДСКА               – от номер 2 до номер 4

ул.” ТРЕТИ МАРТ ”                          – от номер 52 до номер 86

ул.” ЛОМ ”                                      – от номер 1 до номер 9 и от номер 2 до номер 16

ул.” АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ “    – от номер133 до номер 159 вх.А.Б.В.Г

ул.” ЧЕРНО МОРЕ ”                – от номер 1 до номер 17 и от номер 10 до номер 18

Ж.П.ГАРА                                 – блок 1 и отномер 2 до номер 10

 

310700014 СЕКЦИЯ  КЛУБ НА УЛ. “ АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ “номер66

ул.” АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ ” – от номер 83 до номер 127

ул.” ЯН.БАКАЛОВ ”               – от номер 1 до номер 21 и от номер 2 до номер 20

ул.” РИЛА ”                          – от номер 1 до номер 31 и от номер 2 до номер26а

ул.” АН.ВЪЛЕВ ”                     – от номер 1 до номер 17 и от номер 2 до номер 34

ул.” АН.МИХОВ ”                   – от номер 1 до номер 17

ул.” ТРЕТИ МАРТ ”                – от номер 14 до номер 46 б.в

ул.” ДУНАВ ”                       – от номер 1 до номер 13 и от номер 2 до номер 18

ул.” БЯЛ ГРАД ”                       – от номер 6 до номер 30

ул.” БИСТРИЦА             – от номер 1 до номер 17 и от номер 2 до номер 26

 

310700015 СЕКЦИЯ          – МБАЛ  УЛ. “ЧАТАЛДЖА”номер 6

310700016 СЕКЦИЯ          – с.БОРИСОВО АДМ.СГРАДА-² ЕТАЖ

310700017 СЕКЦИЯ          – с. БОЯНОВО   ЧИТАЛИЩЕТО

310700018 СЕКЦИЯ          – с.ВЪЛЧА ПОЛЯНА   ОУ

310700019 СЕКЦИЯ          – с.ГОЛЯМ ДЕРВЕНТ  АДМ.СГРАДА

310700020 СЕКЦИЯ          – с.ГРАНИТОВО РИТУАЛНА ЗАЛА

310700021 СЕКЦИЯ          – с.ДОБРИЧ  ОУ

310700022 СЕКЦИЯ          – с.ЖРЕБИНО   КМЕТСТВОТО

          310700023 СЕКЦИЯ           – с.ИЗГРЕВ   КЛУБА

310700024 СЕКЦИЯ           – с.КИРИЛОВО  ЧИТАЛИЩЕТО

310700025 СЕКЦИЯ           – с.ЛАЛКОВО   КЛУБА

310700026 СЕКЦИЯ           – с.ЛЕСОВО  РИТУАЛНА ЗАЛА

310700027 СЕКЦИЯ           – с.МАЛОМИРОВО и с.СЛАВЕЙКОВО Ч-ЩЕ

310700028 СЕКЦИЯ           – с.М.МАНАСТИР РИТУАЛНА ЗАЛА

         310700029 СЕКЦИЯ            -с.М.КИРИЛОВО с.МЕЛНИЦА Р.ЗАЛА                  

310700030 СЕКЦИЯ            – с.ПЧЕЛА   БИВШ СТОЛ

310700031 СЕКЦИЯ            – с.РАЗДЕЛ  ЧИТАЛИЩЕ

310700032 СЕКЦИЯ            – с.СТРОЙНО  АДМ.СГРАДА

310700033 СЕКЦИЯ            – с.ТРЪНКОВО ЧИТАЛИЩЕ

310700034 СЕКЦИЯ            – с.ЧЕРНОЗЕМ КАФЕ- АПЕРАТИВ

 

2.Всички избирателни списъци да бъдат обявени      съгласно чл.32 ал.1 и 2 от Закона за избиране на членове на Европейски парламент от РБългария в срок до 28.04.2009 г. за част ² и до 13.05.2009 г. за част ²² , както следва:

-секция  номер1 и номер3 в читалище “Развитие”, ул.”Г.С.Раковски” номер28;

-номер 2 в клуба на пл. “Хр.Ботев” номер4;

-номер4, номер5, и номер6 в клуба на пенсионера на ул.”Търговска”номер 61

-номер7  и номер8 в клуба на ул. “Ан. Вълев “ номер56;

-номер9 и номер12 в ОУ”Отец П.Хилендарски”,ул.”Асен Златаров”номер13;

-номер10 и номер11 в клуба на ул.”Марица” номер14;

-номер 13 автогара, ул.”Трети март” номер31;

-номер 14 в клуба на ул.”Ал. Стамболийски” номер66;

 номерномер16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34 в административните сгради на кметсвата в селата Борисово, Бояново, В.Поляна, Гранитово, Г.Дервент,Добрич,Жребино,Изгрев,Кирилово,Лалково,Лесово,Маломирово,М.Манастир,Мелница,Пчела,Раздел, Стройно,Трънково и Чернозем.

         Настоящата заповед да се обяви на населението чрез публикуване във в-к “Елховска дума” и поставяне на информационното табло пред Центъра за услуги и информация на гражданите.Копие от заповедта да се предостави на ГД “ГРАО” в Министерството но регионалното развитие и благоустроство и РИК .

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината.

 

Петър  Киров

Кмет на Община Елхово