Списък на допуснатите до окончателен подбор /интервю/ кандидати по проведена процедура за управленски и оперативен персонал на МИГ

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –ЕЛХОВО”

със седалище град Елхово, ул. “Търговска” No 63                                  

във връзка с подготовка на заявление за кандидатстване по мярка 41 и 431-1 на ПРСР (2007-2013) и на основание чл. 7 ал.3 т.2 на Наредба No 23 от 18.12.2009 г на МЗХ

обявява

Списък на допуснатите до окончателен подбор /интервю/ кандидати по проведена  процедура за  управленски и оперативен  персонал  на МИГ

За Изпълнителен директор с Референтен No ИД -1 

 1. Живка Тодорова Кафеджиева
 2. Иван Стоянов Иванов

За Експерт по прилагане на Стратегия за местно развитие с Референтен No ЕПС -1   

 1. Дянка Георгиева Андонова
 2. Георги Илиев Митев

За Счетоводител с Референтен No С -1         

 1. Радка Георгиева Петрова
 2. Стоянка Христова Бакърджиева – Русоманова

За Технически асистент с Референтен No ТА-1    

 1. Антоанета Димитрова Генова
 2. Даниела Владева Атанасова
 3. Дянка Георгиева Андонова
 4. Милена Атанасова Гендова
 5. Пейчо Стоянов Георгиев

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 16.11.2010 година от 13.00 часа в залата на ул.”Калоян” No 13 /стая 217/.