СЪОБЩЕНИЕ

Община Елхово уведомява собствениците на имоти в гр. Елхово и селата Лесово и Трънково, че могат да подадат молба и получат скица за имотите си всеки понеделник и сряда, от 8.00 до 12.00 часа, в сградата на общинска администрация на ул. Калоян 13, стая N 103.