Община Елхово продължава усилията за поддържане на приветлив и естетичен вид в град Елхово

Ръководството на община Елхово продължава усилията за поддържане на приветлив и естетичен вид в град Елхово, като за целта се зацветяват всички цветни лехи и алеи в града.

Ръководството на община Елхово продължава усилията за поддържане на приветлив и естетичен вид в град Елхово, като за целта се зацветяват всички цветни лехи и алеи в града.

За по-красивия и уютен облик на градът, община Елхово постави нови цветни кошници по централната градска част. Съоръженията са монтирани на осветителите стълбове по пешеходната част на ул. Търговска. Засадени са най-подходящите за сезона летни цветя петунии, за които ще се грижат служителите на „Озеленяване” към Община Елхово.

Община Елхово осигури работа за безработни по проект “Нов избор – развитие и реализация”. Безработни лица започнаха работа към Община Елхово в рамките на проект “Нов избор – развитие и реализация” по приоритетна ос 1, операция “Развитие” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Проектът се изпълнява от Агенцията по заетостта чрез бюрата по труда в цялата страна. Основна цел на проект “Нов избор – развитие и реализация” е обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни лица, регистрирани в дирекциите “Бюро по труда” с цел тяхното последващо включване в заетост. По инициатива на община Елхово са одобрени за участие в проекта 15 безработни лица, които получиха възможност да бъдат обучени по професията “Работник в озеленяването”, специалност „Озеленяване и цветарство”.

Участниците преминаха обучение, като на финала всеки завършил успешно курса придобива професионална квалификация – „озеленител”. Освен теория, бяха придобити практически занятия и умения, по време на проведеното обучение в „Общинско озеленяване” гр. Елхово. През месец април работниците бяха назначени и ще работят за срок от 12 месеца по трудов договор на минимална работна заплата с платени всички осигуровки и допълнителните възнаграждения по Кодекса на труда. Те са ангажирани в производство на разсад за зацветяване и торене в парник-оранжерия; отглеждане на цветя; създаване, оформяне и поддръжка на цветни лехи; резитба на декоративни храсти и изнасяне на отпадъците.

Зацветени с летни цветя са зелените площи на центъра срещу общината, до храм „Св. Димитър”, пред Районен съд Елхово, до Читалище „Развитие” и срещу Автогарата. На улица Славянска са поставени цветни вази. Направени са красиви цветни фигури по зелените площи на ул. “Ал. Стамболийски”. Градинката пред кафе Централ е изградена с цветя и средства от Нео  Титан ООД гр. Димитровград – фирмата, която извършва сметосъбирането и сметоизвозването в община Елхово.

Община Елхово чрез оперативните програми, като алтернатива за разкриване на нови работни места прави всичко възможно, за да се възползва от предоставените възможности, за да бъде осигурена заетост за местното население, като приоритетна целева група са хора над 50г., които трудно намират реализация на реалния трудов пазар.