Семинар на тема „Законово регламентиране и регулиране при кандидатстване по мерките на ПРСР”

       По покана на Ямболска търговско-промишлена палата (ЯТПП) кметът на Община Елхово г-н Петър Киров откри семинар на тема „Законово регламентиране и регулиране при кандидатстване по мерките на ПРСР”. Той се проведе в сградата на Професионална Гимназия по МСС „Ернесто Че Гевара“ – село Бояново.

По покана на Ямболска търговско-промишлена палата (ЯТПП) кметът на Община Елхово г-н Петър Киров откри семинар на тема „Законово регламентиране и регулиране при кандидатстване по мерките на ПРСР”. Той се проведе в сградата на Професионална Гимназия по МСС „Ернесто Че Гевара“ – село Бояново. Започналият обучителен семинар е по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) на Република България 2007-2013г.

В рамките на следващите два дни около 30 фермери ще участват в информационен семинар на тема „Законово регламентиране и регулиране при кандидатстване по мерките на ПРСР”.

Кметът Киров приветства всички присъстващи на семинара, като изтъкна, че сега е точния момент за кандидастване с проекти по ПРСР, тъй като субсидиите на земеделските производители ще се увеличават, като те ще достигнат до 70% от субсидиите, които получават производителите в западна Европа. За сравнение в момента земеделците получават 40% от тези субсидии. Г-н Киров подчерта, че всички земеделски производители могат да разчитат на община Елхово в изготвянето на техните проекти, като той посочи че в община Елхово има няколко добри примера за добре развити земеделски производители, които имат редица успешно реализирани проекти по ПРСР.

ЯТПП е единствената организация в нашата област, която е подписала договор с Държавен фонд „Земеделие” за провеждане на задължителните обучения на бенефициенти на ПРСР.

Чрез Центъра за професионално обучение към ЯТПП земеделските производители ще бъдат обучавани по програми разработени от аграрни специалисти и одобрени от НАПОО, в зали със съвременна презентационна техника и специализирани кабинети за провеждане на практически занятия. След завършване на курсовете за обучение, на успешно преминалите тестовете за професионална подготовка ще бъде издаден сертификат и удостоверение за обучение по част от професия от Центъра за професионално обучение към Ямболска ТПП.

Общата цел на проекта е развитие на конкурентоспособността и насърчаване на иновациите в земеделските стопанства в Ямболска област, чрез повишаване на знанията и подобряване на уменията, свързани с осигуряване на адекватно равнище на техническите и икономически знания на земеделските стопани. Обученията имат за задача да насърчат земеделските стопани да инвестират в човешкия потенциал, да придобият нови знания и умения, да се утвърди европейската практика на учене през целия живот с постигане на по-високо ниво на работната сила и професионална реализация през целия активен живот.