Нов дъждовен канал ще отводнява гробищният парк в Елхово

            Започна изграждането на дъждовен канал на нов гробищен парк град Елхово. Целта на дъждовната канализация на обекта е отвеждане на повърхностни води от гробищния парк, които създават проблеми през дъждовния сезон.

            Започна изграждането на дъждовен канал на нов гробищен парк град Елхово. Целта на дъждовната канализация на обекта е отвеждане на повърхностни води от гробищния парк, които създават проблеми през дъждовния сезон.

            В предвид наклона на терена е избрана най-ниската част за изграждането на канала, за да се осигури улавянето и отвеждането на по-голямо количество води, идващи от стария гробищен парк.  Дейностите по проекта включват изкопни работи; полагане на тръби, с определен цолаж; иззиждане на ревизионни шахти и направа на дъждоприемни решетки; засипване на изкопа.

            Съоражението се изгражда изцяло със средства на община Елхово.