Продължава приема на документи за приемни родители в Елхово

Децата се чувстват най-добре, когато живеят със сигурни и стабилни семейства, чиито родителски грижи подкрепят развитието им. Същевременно, твърде много деца са лишени от тази така важна за бъдещето им основа.

Нуждите на децата са различни и ето защо са необходими различни видове приемна грижа и приемни семейства за различните деца и ситуации. Настаняванията могат да бъдат с различна продължителност и приемната грижа може да се осигурява както от хора, които имат трудов договор за това, така и от такива, които съчетават приемничеството със своята професия.

Независимо какъв тип приемна грижа се развива и предоставя, целта на настаняването трябва винаги да бъде подобряване на физическото, интелектуално и емоционално благосъстояние на детето.

Приемната грижа се предоставя в град Елхово чрез проект „И аз имам семейство”. Информация може да получите на ул. „Калоян” № 13, стая 110, тел 0478 / 88107.

Проектът „И аз имам семейство” се реализира от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с община Елхово. Кметът на град Елхово Петър Киров подписа партньорско споразумение с Агенцията за социално подпомагане за изпълнение на проект „И аз имам семейство”, финасиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.