Екипа по проекта „Подкрепа за достоен живот“, предоставящ услугата „Личен асистент“ подписаха допълнителни споразумения за 6 месеца

С шест месеца се удължава срокът на проекта на община Елхово „Подкрепа за достоен живот”. На 7 март личните асистенти, които участват в проекта, подписаха допълнителни споразумения със срок на действие до 3 септември, което е и крайната дата, утре ще се подпишат допълнителните споразумения и с потребителите на услугата. Общите условия по договорите не се променят.

Услугата „Личен асистент“ по проекта „Подкрепа за достоен живот“се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В община Елхово за 31 хора с трайни увреждания са осигурени лични асистенти, които да се грижат за тях. Данните са към януари 2012 г. Услугата се предоставя вече една година на територията на общината. Включването на лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват сами, се реализира на етапи. В първия етап приоритетно бяха осигурени лични асистенти на отпаднали инвалиди от националната програма „Асистенти на хора с увреждания”, но се приемаха заявления и от други лица. Във втория етап се обхванаха отпаднали поради прекратяване на проекта, потребители на социалната услуга по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.