Първа среща на мониторинговия съвет по проект „Създаване на отдих, спорт и туризъм в Едирне и Елхово“

На 5 март 2012 година, в град Едирне, Република Турция се проведе първата среща на мониторинговия съвет, на която се обсъди изпълнението на дейностите по реализирането на проект „Създаване на отдих, спорт и туризъм в Едирне и Елхово”, съгласно договор  2007 CB16IPO008- 2009-1-066 по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция. На срещата присъстваха представителите на мониторинговия съвет и екипа по проекта. В продължение на няколко часа екипите обсъждаха всички изминали дейности от двете страни и уточнени бъдещите за коректното и правилно изпълнение при реализацията на проекта. Цялостното му изпълнение е предвидено да приключи на 31 декември, 2012 година.

За ефективното и срочно изпълнение на предвидените дейности  по проекта бе сформиран Мониторингов съвет, който ще заседава  всеки месец до края на  изпълнението на проекта. В състава на съвета влизат по двама представители от Република Турция и двама от Република България. Мониторинговият съвет ще следи за точното и своевременно изпълнение на дейностите и разходването на предвидените средства.