Проведе се начална пресконференция по проект „И аз имам семейство“

На 12 март от 14.00 часа в заседателната зала на община Елхово се проведе началната пресконференция по проект „И аз имам семейство” финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът „И аз имам семейство” се реализира от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с община Елхово.

На пресконференцията присъстваха Петър Киров – кмет на община Елхово, Венета Димитрова – секретар на община Елхово, Красимира Колева – директор на РДСП, Станка Събева – директор на ДСП, Христо Петев – Председател на комисията по социална политика и обществени дейности, представители на Общински детски заведения, Общински съветници, директори на училища и гимназии, кметове по населени места, приемни родители и кандидати за приемни родители по проекта.

В свое встъпително обръщение към присъстващите, кметът на община Елхово сподели, че е радостен от факта, че община Елхово развива поредна дейност в сферата на социалната политика. Той изрази надежда, че новостартираният проект ще покаже много добри резултати, както предходните.

Екипът, който работи по проекта „И аз имам семейство” е в състав Ивелина Романова – администратор, Веса Лазарова – счетоводител, Мария Кичукова и Светлана Илчева – социални работници.

Чрез помощта на мултимедийна презентация Ивелина Романова представи накратко проекта „И аз имам семейство“. Неговата основна цел е да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца, като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции или на деца от общността, в риск от изоставяне. Услугата приемна грижа е доброволна, професионална и заместваща.

При доброволната приемна грижа се сключва договор с утвърдено приемно семейство, преминало базово обучение. Семейството получава месечна издръжка, както и еднократни помощи. При доброволна приемна грижа детето получава месечна помощ в зависимост от навършените години.

При професионалната приемна грижа се сключва трудов договор с единия родител от приемното семейство.

Професионалните приемни семейства получават месечна заплата: за отглеждане на едно дете – 130% от минималната работна заплата; за отглеждане на 2 деца – 140% от минималната работна заплата; за отглеждане на повече деца – 150% от минималната работна заплата. Месечна издръжка за нуждите на детето са: За дете от 0 до 3 г. – 260,00лв; За дете от 3 до 14 г. – 227,50лв; За дете от 14 до 18 г., а ако учи – до 20 г. – 260,00лв; За дете с увреждане, настанено в приемно семейство – добавка 78,00лв.

Стартиралия вече проект, ще се реализира за период от 26 месеца – и ще продължи до 31 октомври 2013г.