Епизоотичната комисия заседава в залата на община Елхово

В заседателната зала на община Елхово се проведе заседание на епизоотична комисия за прилагане мерките за безопасност на животните в община Елхово. Срещата е инициирана от д-р Стоян Колев – главен епизоолог в БАБХ, с цел да се предприемат мерки по контрола и превенцията на заболяването ШАП на чифтокопитните животни в региона.

Освен д-р Колев на срещата присъства: Живка Кафеджиева – зам. кмет на община Елхово и Председател на епизоотична комисия в община Елхово, Събина Динчева – зам. председател на епизоотична комисия в община Елхово, главен инспектор Тенев – началник на Районната служба „ПБЗН” в Елхово, Стойчо Иванов – инспектор в ГПУ Елхово, Кольо Касъров – специалист по ловно стопанство към ловно рибарско сдружение, Галина Янузова – гл. експерт към община Елхово и Галина Калканджиева – мл. експерт в община Елхово.

На срещата присъстваха и кметове на всички населени места на територията на община Елхово, които бяха запознати от д-р Колев с реда и условията при, при които животните трябва да бъдат регистрирани, особено тези, които се отглеждат за домашно ползване. Д-р Колев сподели, че към този момент все още в регистрите им съществуват животни, които са на повече от дванадесет години, а те реално не съществуват от повече от десет години. Това определено създава проблем при следенето и превенцията от заболяването на ШАП при чифтокопитните животни.

Именно за това с молба към всички кметове в региона, да се направи пълна инвентаризация на всички домашни животни, което да бъде направена в рамките на следващите две седмици. Приоритетно 11 населени места ще бъдат инвентаризирани. Това са по-малките населени места, а в големите села като Лалково, Бояново, Малък Манастир и т.н, ще се правят специални графици, тъй като е невъзможно в рамките на един ден да се опишат всички животни.

Д-р Колев обърна внимание на кметове, като им напомни, че всяко животно е необходимо да има маркировка, и при продажбата или консумация на животното е необходимо то да се дерегистрира от техните регистри. За неспазване на наредбата в общината има съставени редица актове, като само за последната седмица те са 24. Първоначалните глоби са до 50 лева, а при повторен случай глобите са до 100 лева.