Община Елхово се включи в инициативата „Моят парк“

Областният управител Таня Димитрова откри в Ямбол инициативата „Моят парк”. „Целта на днешния семинар бе да насочи вниманието ни към природата и мястото й в съвременния ни живот. „Въпреки хода на развитието на все по-големи урбанизирани територии, аз вярвам, както и специалистите от портала Паркове.бг, че трябва да се стремим да запазим възможно най-много зелени пространства. Надявам се днешният семинар да ни помогне в усилията общините от област Ямбол да станат по-зелени, по-приветливи и естетични”, каза областният управител при откриването.

Общините Ямбол, Елхово, Стралджа и Тунджа се включиха в националната инициатива „Моят парк”. В Ямбол тя се проведе под патронажа на областния управител – г-жа Таня Димитрова и със съдействието на Община Ямбол.

Зам. кмет на община Елхово г-жа Живка Кафеджиева представи мултимедийна презентация, в която бяха включени някой от приключилите проекти в община Елхово през изминалата 2011 година „Зацветяване и благоустрояване на централните части в селата Бояново, Кирилово и Лалково, Община Елхово“, както и „Почистване на зелени площи в град Елхово, облагородяване и благоустрояване на районите около тях“ реализиран във връзка обявената кампания през 2011 година от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и ПУДООС “За чиста околна среда” на тема: “Обичам природата – и аз участвам”.

В презентацията на община Елхово бяха още включени два проекта, един от които се реализира към този момент по трансграничен проект между Елхово и Одрин, чрез който ще се изградят две тенис игрища, игрище за мини футбол, баскетбол, кей за лодки, велоалеи, както и облагородяване на растителността около планираните спортни съоръжения в близост до градския парк в Елхово. Бе представен и идеен проект на бъдеща реализация и облагородяване на предпарковото пространство в град Елхово, за който проект се изчаква да бъде отворена мярката, по която може да се кандидатства и да бъде възможна неговата реализация.

Организатор на събитието бе Интернет порталът www.parkove.bg, който съчетава цялата информация за строителството в страната и е профилиран в озеленяването и паркоустройството.