Стартира информационна кампания по проект „ И аз имам семейство”

        През месец април екипът по проект „И аз имам семейство” финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

През месец април екипът по проект „И аз имам семейство” финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, който се реализира от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с община Елхово стартира информационна кампания чрез разпространение на рекламни флаери, представящи дейностите по проекта.

Услугата приемна грижа е доброволна, професионална и заместваща. При професионалната приемна грижа се сключва трудов договор с единия родител от приемното семейство. Желаещите да станат приемни родители получават ежемесечна финансова подкрепа за отглеждане на детето.

За приемните родители се осигурява специализирано обучение в областта на приемната грижа и непрекъсната подкрепа и консултации от социален работник. Бъдещите приемни родители е желателно да бъдат сигурни в решението си и да покажат положително отношение към отглеждането на деца.

Стартиралия вече проект, ще се реализира за период от 26 месеца – и ще продължи до 31 октомври 2013г.