Екипът по „Приемна грижа“ участва в надграждащо обучение

Във връзка с осъществяването на проект „И аз имам семейство”, социалните работници от Екипа по приемна грижа в Община Елхово взеха участие в надграждащо обучение за предоставяне на услугата „Приемна грижа”.

От 25 юни до 27 юни в град Бургас Началник отдел „Закрила на детето” гр. Бургас и представители на неправителствени организации, сред които и г-жа Анжела Мирчева – управител на Областен център по приемна грижа гр. Перник, презентираха пред социални работници от петнадесет общини, сред които и Елхово основни техники и методи за обучение и работа с кандидати за приемни родители.

Екипите по приемна грижа имаха възможността да се запознаят с темите, включени в програмата за обучение на приемни родители – „Връзки и раздели”, „Посрещане на детето”, „Подкрепа на позитивното поведение”, „Ранно и предучилищно детство”, „Юношество” и др.

Целта е социалните работници да могат да проведат ефективно обучението за кандидатите за приемни родители, което е част от процеса на тяхното оценяване.

Община Елхово напомня на своите граждани, че всеки, който желае да стане приемен родител може да получи повече информация от Екипа по приемна грижа и да подаде заявление.

Проектът „И аз имам семейство” предоставя възможност на всеки човек, който иска и може да положи грижи за дете в нужда.

Приемният родител е човекът, който може да помогне на едно дете да премине през изключително болезнен етап в своя живот, да го дари с обич, да се гордее с постиженията му и да го научи на всички важни неща, които да му дадат шанс да има един ден своето нормално бъдеще.

Освен доброволна, приемната грижа може да бъде и професионална. Така всеки, който желае може да се реализира и като професионален приемен родител, да бъде учител и ментор за едно дете, да се заеме с отговорната задача да го възпитава и закриля.

Предвидени са трудови възнаграждения за всеки желаещ да предоставя приемна грижа след като се сключи трудов договор с Кмета на Община Елхово.

Екипа по приемна грижа вярва, че ще се намерят добри хора в нашата община, които имат любов и място в сърцата си за деца, които искрено копнеят за семейство.

За контакти със социалните работници по Проекта: ул. „Калоян” №13, стая 110, тел. 0478 88107.
e- mail: elhovo_priemime@abv.bg;