С празнично шествие и награждаване на учители, самодейци и ученици Елхово отбеляза 24 май

Денят на българската просвета и култура и славянската писменост бе отбелязан с празнично шествие в град Елхово. Шествието започна по главната пешеходна улица на град Елхово и продължи до площада, където се проведе и тържествена церемония организирана от община Елхово по случай 24 май.

Празника на централния площад започна с красиви танци на мажоретните състави на ОбДК – Елхово, които изпълниха заедно с дечицата от ОДЗ “Невен” и ЦДГ „Надежда” танц, посветен на светите братя Кирил и Методий. Ръководител на танцовият състав, който наброяваше общо петдесет деца е Цветанка Христова.

Приветствено слово произнесе кметът на община Елхово г-н Петър Киров, който изрази своята признателност към всички учители, възпитатели, самодейци и просветители в община Елхово, които безкористно съхраняват и разпространяват българската писменост и култура.

По повод деня на българската просвета и култура и на славянската писменост на церемонията бяха връчени специално изработени поименни стъклени плакети на заслужили учители, самодейци и ученици от община Елхово.

Сред заслужилите бяха колективите на ПГ по МСС ”Ернесто Че Гевара” с. Бояново, ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” гр. Елхово, ЦДГ ”Надежда” гр. Елхово, ОУ ”Св. Паисий Хилендарски” с.Бояново, ОУ ”Хаджи Димитър” с. Гранитово, ОУ ”Св. Паисий Хилендарски” гр. Елхово, Г ”Св. Климент Охридски” гр. Елхово, ОДЗ ”Невен” гр .Елхово, ПГ ”Стефан Караджа” гр. Елхово, Етнографско-археологически музей гр.Елхово и читалище ”Развитие” гр. Елхово.


СПИСЪК НА ЗАСЛУЖИЛИТЕ НАГРАДА УЧИТЕЛИ, САМОДЕЙЦИ И УЧЕНИЦИ ОТ ОБЩИНА ЕЛХОВО:

1. Ваня Коева Гаджева – старши учител в ПГ по МСС ”Ернесто Че Гевара” с. Бояново
2. Венета Колева Гинчева – главен възпитател в ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” гр. Елхово
3. Иванка Димитрова Минева – старши учител в ЦДГ ”Надежда” гр. Елхово
4. Мария Иванова Карамихалева – старши учител в ОУ ”Св. Паисий Хилендарски” с.Бояново
5. Румяна Атанасова Павлова – учител в ОУ ”Хаджи Димитър” с. Гранитово
6. Светлана Иванова Стоянова – главен учител в ОУ ”Св. Паисий Хилендарски” гр. Елхово
7. Стоянка Янева Франсъзова – старши учител в Г ”Св. Климент Охридски” гр. Елхово
8. Танка Борисова Тодорова – старши учител в ОДЗ ”Невен” гр .Елхово
9. инж. Таня Стоянова Михнева – старши учител в ПГ ”Стефан Караджа” гр. Елхово
10. Димитрийка Георгиева Стоянова – главен уредник в Етнографско-археологически музей гр.Елхово
11. Кица Панайотова Георгиева – самодеец при
12. Марийка Иванова Иванова – самодеец при читалище ”Развитие” гр. Елхово
13. Александър Христов Христов – ученик в Г ”Св. Климент Охридски” гр. Елхово
14. Андон Георгиев Ченков – ученик в ОУ ”Св. Паисий Хилендарски” гр. Елхово
15. Георги Стоянов Желязков – ученик в ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” гр.Елхово
16. Добри Стоянов Димитров – ученик в ПГ по МСС ”Ернесто Че Гевара” с. Бояново
17. Желязко Димитров Желязков – ученик в ОУ ”Хаджи Димитър” с. Гранитово
18. Златко Михайлов Желязков – ученик в ПГ по МСС ”Ернесто Че Гевара” с. Бояново
19. Иван Антонов Динчев – ученик в ОУ ”Хаджи Димитър” с. Гранитово
20. Иванка Здравкова Тодорова – ученичка в Г ”Св. Климент Охридски” гр. Елхово
21. Калинка Иванова Калева – ученичка в ОУ ”Св. Паисий Хилендарски” с. Бояново
22. Максим Митков Димитров – ученик в ПГ ”Стефан Караджа” гр. Елхово
23. Марина Борисова Стоянова – ученичка в ПГ ”Стефан Караджа” гр. Елхово
24. Мария Вескова Василева – ученичка в ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” гр. Елхово
25. Мария – Магдалена Вескова Алексиева – ученичка в ОУ ”Св. Паисий Хилендарски” с. Бояново
26. Теодор Христов Кънев – ученик в ОУ ”Св. Паисий Хилендарски” гр. Елхово