Базово обучение на кандидатите за приемни семейства ще проведе екипа по проект „И аз имам семейство”

Екипа по приемна грижа в община Елхово ще проведе базово обучение на кандидатите за приемни семейства подали заявления през месец май и юни по проект „И аз имам семейство”. Обучението ще се състои в стая 227 и ще започне от 06.08.2012г. То ще включи 6 сесии по 6 часа, за 6 дни. Занятията ще се провеждат всеки делничен ден.

За контакти със социалните работници по проекта:

ул. „Калоян” №13, стая 110, тел. 0478 88107
e-mail: elhovo_priemime@abv.bg.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.