Удължава се срокът за участие в конкурса за водещи на сватбен ритуал в Елхово

До 8 август се удължава срокът за подаване на молби от  желаещите да вземат участие в обявеният конкурс за водещи на сватбен ритуал.

Конкурсът включва проверка на уменията за дикция върху текст и интервю.

Избраният водещ ще сключи граждански договори с възнаграждение от 30 лв. за първи ритуал за деня и за всеки следващ през същия ден  по 15 лв. Помощникът на водещия също ще бъде назначен по граждански договор с възнаграждение от 20 лв. за първи ритуал за деня и за всеки следващ през същият ден  по 10 лв.

За екипът провеждащ сватбения ритуал ще бъде осигурено и подходящо работно облекло.

Кандидатите е необходимо да подадат молба до кмета на община Елхово за участие в конкурса в срок до 17.00 часа на 08.08.2012г. в ЦУИГ на ул. “Търговска” №13.