Строително-монтажните дейности по трите спортни площадки и кея за лодки отбелязват сериозен напредък

Изпълнението на заложените по проект „Създаване на условия за отдих, спорт и туризъм в градовете Едирне и Елхово” по Програмата за транс – гранично сътрудничество между България и Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ, Приоритетна ос 2: Повишаване на качеството на живота Мярка 2.1: Опазване на околната среда, природата, историческото и културно наследство строително-монтажни дейности отбелязват сериозен напредък.

Приключи възстановяването на осветлението в тази част на предпарковото пространство, като са извършени необходимите тестове и към момента осветлението функционира през тъмната част на деня. Трите спортни площадки за тенис, баскетбол и мини-футбол са бетонирани над трошения камък. Двата тенис корта и баскетболното игрище ще бъдат довършени с акрилна настилка и ще се монтират спортни уреди. На мини-футболното игрище предстои поставянето на изкуствена тревна настилка и инсталирането на футболни врати с мрежа. До основната алея са предвидени три самостоятелни рекреационни къта с пейки и с декоративна растителност. Местоположението им е съобразено с това на игрищата и на конкретните природни дадености и предлага възможност за отдих и разговори в по-спокойна среда.

В процес на изграждане е кеят за лодки, който ще се обособи на две нива и ще допринесе за развитието на водния туризъм в общината. Съществуващата пешеходна алея се възстановява, като се предлага обособяването и като велоалея със съответното маркиране.

Общинското ръководство осигури почистването на тревните площи, кастренето на дървета и храсти, които са част от ландшафта на обекта

При завършването на всички строително-монтажни дейности ще бъдат организирани спортни игри на новоизградените площадки между турски и български ученици и ентусиасти. След представянето на игрищата те ще останат за използване от гражданите и посетителите на град Елхово.