Връчиха удостоверенията на кандидатите за приемни родители преминали обучението по проект ”И аз имам семейство“

Ивелина Романова ръководител на проект  ”И аз имам семейство ”, връчи удостоверенията за успешно завършено обучение за приемни родители. Кандидатите за приемни родители получиха удостоверения за доброволни и професионални приемни родители по проекта на община Елхово  „И аз имам семейство”. Обучението се проведе от социалните работници от “Екип по приемна грижа” по проекта – Мария Кичукова и Светлана Илчева.

Кандидатите за приемни родители преминаха през базово и надграждащо обучение. Базовото обучението се проведе в продължение на 6 дни по 6 часа, а надграждащото обхвана 24 часа. В обучението бяха засегнати теми като: “Въведение в приемната грижа”, “Подкрепа на позитивното поведение”, “Посрещане на детето”, и др. За приемните родители бяха подготвени филми, казуси и ролеви игри, свързани с практическата част от обучението, чиято цел бе кандидат приемните родители по-добре да разберат същността и целите на социалната услуга приемна грижа и да прилагат адекватно наученото.

Към момента има подадени заявления за кандидати за приемни родители от още 3 семейства, чийто обучение предстои да започне през м. септември. Проект „И аз имам семейство” се изпълнява от община Елхово и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.