Започна прием на документи за „Обществена трапезария”

На територията на цялата страна отново стартира национален Проект „Обществени трапезарии”, който ще обхване периода от 1 – ви октомври 2012 г. – 30-ти април 2013 година. Целта е през тежкия зимен период да се осигури помощ и подкрепа за най-уязвимите групи от населението в нашата страна.

Финансиране ще получат 135 доставчици на услугата, с които предстои да бъдат сключени договори. Броят на лицата, които безвъзмездно ще получават топла храна за обяд е 9 734, от които 1166 деца. За община Елхово 35 души ще използват предоставената услуга.

Постоянно действаща комисия ще извърши подбор на бенефициентите от следните целеви групи:

 

  • лица и семейства на месечно      подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход;
  • лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
  • самотно живеещи лица и семейства,      получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за      инвалидност, наследствени пенсии;
  • скитащи и бездомни лица и деца.

Община Елхово като доставчик на социалната услуга „Обществени трапезарии” е спечелила конкурс, обявен от МТСП през 2009 година. Тя вече има натрупан опит и е  доказала ефективност при реализирането на дейностите по проекта, които се мониторират от Министерството на труда и социалната политика, Фонд„Социална закрила” и Агенцията за социално подпомагане.

Прием на документи на кандидати за бенефициенти, потребители на услугата се извършва всеки  работен ден от 8.00 до 12.00часа  и от 13.00 до 17.00 часа в стая 217 в сградата на община Елхово на ул. „ Калоян”13 до 26.09.2012г..