Отдел „Местни данъци и такси“ ще посреща клиентите си в ЦУИГ на Търговска 13

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че от 01.10.2012 г. отдел „Местни данъци и такси” е преместен на адрес гр.Елхово ул. „Търговска” № 13 – Център за услуги и информация на гражданите.