Международният ден на възрастните хора бе отбелязан в ДСХ-с.Чернозем

Международният ден на възрастните хора – 1 октомври бе отбелязан в ДСХ-Чернозем. Този празник се чества от 1990г. и е учреден с решение на общото събрание на ООН. Целта е да се повиши вниманието към проблемите на възрастните хора и да се отдаде почит към техния принос за обществото.

За повече настроение в празничния ден се проведе конкурс за „Най-интересен разказ”. Всеки от обитателите разказа интересна история от своя живот, което ги потопи в спомени от младостта. Лично зам. кмета на община Елхово г-жа Кафеджиева поздрави обитателите и връчи грамотите на участниците в конкурса.

Екипа на ДСХ-Чернозем бе подготвил и почерпка за обитателите и гостите на дома.

Дом за стари хора – с. Чернозем е специализирана институция предоставяща социална услуга извън обичайната домашна среда на хора, навършили пенсионна възраст за прослужено време и старост, без лежащо болни.

Институцията разполага със сграда на два етажа, като на първия етаж се намират общите помещения – дневна, столова, санитарни възли и сервизни помещения. На втория етаж са разположени спалните помещения, две бани, санитарни възли и медицински кабинет.

Настанените потребители в Дом за стари хора – с. Чернозем получават следните услуги: почистване на стаи, дневна, столова, пране на спално и лично бельо, гладене. Храна и хранителни продукти получават от Домашен социален патронаж – Елхово. Предоставят се здравни грижи, както и съдействие за консултации със специалисти. Организирането на мероприятия по различни поводи и беседи се извършва от специалиста „Социални дейности”.

Настаняването се извършва със заповед от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Елхово. Капацитетът на дома е 16 места, като към момента 14 места са заети – 7 жени и 7 мъже.