Започва есенното почистване на растителни отпадъци от община Елхово

Община Елхово напомня, че започна есенното почистване на града от  растителните отпадъци.

Събирането и извозването на отпадъците ще се извършва по утвърдения от Община Елхово график за обслужване на съдовете за битови отпадъци. В тази връзка е необходимо жителите да предприемат действия за изнасяне на растителните отпадъци, на тротоарите пред домовете си в деня на обслужване на кофите за битови отпадъци.

Гражданите, които не спазват графика и изнасят растителните си отпадъци не в деня посочен от община Елхово подлежат на санкции, съгласно административно-наказателните разпоредби на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Елхово и Закона за управление на отпадъците.