Започна набирането на предложения за съставянето на проектобюджета на общината за 2013 г.

Съгласно заповед № РД-850/ 30.10.2012г. на кмета на община Елхово – Петър Киров и утвърден бюджетен календар е открита процедура по набирането на предложения за съставянето на проектобюджета на общината за 2013 г.

Всички граждани и институции, които желаят да дадат своите писмени предложения, могат да го направят в поставените за целта кутии на следните места:

  • “Център за услуги и информация на гражданите” при общинска администрация;
  • “Медицински център №1 – Елхово”ЕООД;
  • касата на „Български пощи” ЕАД.

Срокът за представяне на писмените предложения е до 14.12.2012г.