„Oблагородяване и благоустрояване на междублоковите пространства и районите около тях”

Стойност на проекта: 9 924.00 лв

Местонахождение на инвестицията: Обект на настоящия поект са:
• Междублоково пространство на ул.”Търговска” №70, №74 и №81;
• Междублоково пространство на ул.”Търговска” № 101;
• Градинката на улица „Трети март” срещу автогарата;
• Междублоково пространство на ул.”13-ти март” ;
• Междублоково пространство на ул.”Витоша” и ул.”Янтра”;
• Междублоково пространство на ул.”Царибродска” №19;
• Междублоково пространство на ул.”Яница”.

Основни цели на проекта: С проектните дейности ще се осъществи залесяване и зацветяване на почистените площи, ще се монтират пейки и кошчета за смет, по този начин ще се създадът зони за отдих и почивка на междублоковите пространства.

Специфични цели и дейности на проектното предложение: Реализацията на проекта ще мотивира хората да участват в почистването на районите около жилищните блокове, в засаждането на иглолистни и широколистни дървесни видове, зацветяване на лехи, както и в поддържането, опазването и облагородяването в бъдеще на създадените зони за отдих.Дейностите предвидени са:
1.  Организиране на кампания „Обичам природата –  и аз участвам” сред населението на гр.Елхово и мотивиране за участие;
2. Почистване на района около междублоковите пространства и зелените площи;
3. Закупуване на посадъчен материал;
4. Закупуване на пейки и кошчета за смет;
5. Закупуване на цветя, иглокистни и широколистни видове и храсти.

Постигнати резултати:
1.Почистване на района около междублоковите пространства от битови отдапъци;
2.Доставка и монтаж на 30 бр.пейки;
3.Доставка и монтаж на 11 бр. кошчета за смет;
4.Ремонт на пейки;
5.Почистване и запълване на пясъчник;
6.Подравняване и оформяне на цветни лехи, залесяване с иглолистни и широколистни видове и храсти, зацветяване на градинки.

Повече за проекта…