Адрес за кореспонденция

Община Елхово

БУЛСТАТ: 000970165

Администрация
Адрес:
ул. “Търговска” № 13
град Елхово 8700
област Ямбол
Република България

Телефон: +359 478 88004 /централа/
Fax: +359 478 88034

e-mail: [email protected]

Website: www.elhovo.bg